Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
About
O nas
> Objectives
Cele
> Members
Członkowie
> Logo
Logo
> Patron
Patron
> Festivals
Festiwale
 
Home > About > Members
 
Committee members
Członkowie komitetu
 
Kosciuszko Heritage currently has 16 members who work on a voluntary basis. They are (in alphabetical order):

- Andrzej Kozek
- Andrzej Strzelecki
- Anna Habryn
- Arek Buczek
- Ernestyna Skurjat-Kozek
- Felix Molski
- Krzysztof Lachowicz
- Krzysztof Kozek
- Lidia Waluk-Legun
- Lukasz Karpinski
- Marysia Thiele
- Radoslaw Kozlowski
- Sabina Swierczek-Kozlowska
- Urszula Lang
- Witold Lukasiak
- Zbigniew Redlich

Honorary Members*

- Lukasz Swiatek
- Robert Borsak

President

The President of Kosciuszko Heritage is Ernestyna Skurjat-Kozek.


* Honorary members assist Kosciuszko Heritage in its work (e.g. by providing advice), but are not actual members of the organisation.
  Kosciuszko Heritage ma obecnie 16 członków, którzy pracują społecznie. Oto oni (w kolejności alfabetycznej):

- Andrzej Kozek
- Andrzej Strzelecki
- Anna Habryn
- Arek Buczek
- Ernestyna Skurjat-Kozek
- Felix Molski
- Krzysztof Kozek
- Krzysztof Lachowicz
- Lidia Waluk-Legun
- Lukasz Karpiński
- Marysia Thiele
- Radoslaw Kozlowski,
- Sabina Swierczek-Kozlowska
- Urszula Lang
- Witold Łukasiak
- Zbigniew Redlich

Członkowie Honorowi*

- Łukasz Swiątek
- Robert Borsak

Prezes

Prezesem Kosciuszko Heritage jest Ernestyna Skurjat-Kozek.


* Członkowie honorowi pomagają Kosciuszko Heritage w różnych pracach (n.p. przez doradztwo i konsultacje), ale nie są rzeczywistymi członkami organizacji.


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com