Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
About
O nas
> Objectives
Cele
> Members
Członkowie
> Logo
Logo
> Patron
Patron
> Festivals
Festiwale
 
Home > About > Patron
 
About the patron
O naszym patronie
 
The patron of Kosciuszko Heritage is Richard Broinowski.

Currently the NSW President of the Australian Institute of International Affairs, Richard was previously a long-time Australian diplomat.

After joining the Department of External Affairs in 1963, he served in Tokyo, Rangoon, Teheran, Manilla, Vietnam and Korea, in various diplomatic posts. In 1990, he became the general manager of Radio Australia. After retiring in 1997, he was invited to become an adjunct professor, first at the University of Canberra and then at the University of Sydney.

In addition to publishing numerous articles on foreign affairs, he is the author of three books: A Witness to History: The Life and Times of Robert Broinowski (MUP 2001), Fact or Fission: The Truth about Australia's Nuclear Ambitions (Scribe 2003), and Driven: A Diplomat's Auto-biography (ABC/HarperCollins 2009).

Richard was installed as Kosciuszko Heritage's patron on October 6, 2016, at Parliament House in Sydney, in a short ceremony during the gala premiere of the English-language version of the film Kosciuszko: Poland Will Yet Dance.
  Patronem Kosciuszko Heritage jest Richard Broinowski.

Obecnie Prezes Australijskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Nowej Południowej Walii, Richard był wcześniej długoletnim australijskim dyplomatą.

Po wstąpieniu do Departamentu Spraw Zagranicznych w 1963 r., pracował on w Tokio, Rangunie, Teheranie, Manilli, Wietnamie i Korei, w różnych placówkach dyplomatycznych. W 1990 r. został dyrektorem generalnym Radia Australii. Po przejściu na emeryturę w 1997 r., został zaproszony na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie w Canberze, a następnie na Uniwersytecie w Sydney.

Wśród swoich licznych publikacji zalicza wiele artykułów o sprawach zagranicznych oraz trzy książki: Świadek historii: Życie i czasy Roberta Broinowskiego (MUP 2001), Fakt czy rozszczepienie: Prawda o ambicjach nuklearnych australijskich (Scribe 2003) i Zdeterminowany: auto-biografia dyplomata (ABC/HarperCollins 2009).

Richard został zainstalowany jako patron Kosciuszko Heritage w dniu 6 października 2016 r., w Parlamencie w Sydney, w krótkiej ceremonii podczas uroczystej galowej premiery anglojęzycznej wersji filmu Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy.
  News image thumbnail

News image thumbnail

Click on images to enlarge them

Kliknij zdjęcia aby je powiększyć
 
 
   
The first patron of Kosciuszko Heritage was Lech Paszkowski.   Byłym patronem Kosciuszko Heritage był Lech Paszkowski.    


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com