Kosciuszko Heritage logo


Kosciuszko 2017 Competition

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
Patron installed during gala premiere
Find out more
 
Patron zainstalowany na galowej premierze
Dowiedz się więcej
 
   
About Kosciuszko Heritage

Kosciuszko Heritage is a visionary Polish-Australian community organisation. Its cross-cultural work is innovative and educational. Through its projects, it receives international media attention. It is staffed by accomplished community members.
  O Kosciuszko Heritage

Kosciuszko Heritage to ambitny ośrodek społeczności polsko-australijskiej. Działalność organizacji ma charakter innowacyjny i edukacyjny. Wydarzenia, które organizuje zyskują zainteresowanie międzynarodowych mediów. Jej zarząd to znakomici działacze społeczni.
Image: about Kosciuszko Heritage

Image: Kultura Connect magazine cover New media

Read the new edition of Kultura Connect magazine: the largest issue to date.
  Nowe media

Przeczytaj nową (i jak dotychczas największą) edycję czasopisma Kultura Connect.
  Donors image   Donors

Kosciuszko Heritage sincerely thanks all of its benefactors - individuals, businesses and organisations - for their generosity.
  Ofiarodawcy

Kosciuszko Heritage serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom - osobom, biznesom i instytucjom - za ich hojność.
Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com