Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
Media
Media
> Magazine
Czasopismo
> Books
Książki
> Fact sheets
Arkusze informacyjne
> Reports
Sprawozdania
> Videos
Filmy wideo
 
Home > Media > Fact sheets
 
Fact sheets
Arkusze informacyjne
 
[Image: Fact sheet cover]   Kosciuszko & Strzelecki: The Men, the Mountain, the Monument

This brochure was written by Ursula Lang, Ernestyna Skurjat-Kozek and Felix Molski, and produced by the NSW National Parks and Wildlife Services of the Office of Environment and Heritage, on behalf of Kosciuszko Heritage.

See the printer-friendly version
(PDF, 2.33 MB)
See the original version
(PDF, 4.43 MB)
  Kościuszko, Strzelecki, Góra Kościuszki i Pomnik Strzeleckiego

Ta broszura została opracowana dla Kosciuszko National Park przez Urszulę Lang, Ernestynę Skurjat-Kozek i Feliksa Molskiego i wydana przez NSW National Parks and Wildlife Services of the Office of Environment and Heritage we współpracy z Kosciuszko Heritage.

Wersja do druku (PDF, 2.33 MB)
Wersja oryginalna (PDF, 4.43 MB)


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com