Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
Media
Media
> Magazine
Czasopismo
> Books
Książki
> Fact sheets
Arkusze informacyjne
> Reports
Sprawozdania
> Videos
Filmy wideo
 
Home > Media > Videos
 
Videos
Filmy wideo
 
- Kosciuszko Heritage videos | Filmy-widea należące do Kosciuszko Heritage
- Videos by other organisations | Filmy-widea innych organizacji
 
Kosciuszko Heritage videos
Filmy-widea należące do Kosciuszko Heritage
 
Video DVD cover thumbnail   Kosciuszko: Poland Will Yet Dance

Visit the dedicated website for the film

Tadeusz Kosciuszko, a hero of the American War of Independence and a great advocate of equal rights, democracy and freedom, returned to Poland in 1784 to fight for the nation's independence. The Head of the Insurrection, wounded badly in the unsuccessful battle of Maciejowice, fell into Tsarist captivity in 1794. The Insurrection crumbled and Poland was partitioned. Kosciuszko and the statesman Julian Niemcewicz, along with a group of generals, were imprisoned in the Peter and Paul Fortress in St. Petersburg.

This difficult period and the ensuing tribulations are the focus of the film Kosciuszko: Poland Will Yet Dance, which proves that we should never lose hope, because even in the worst defeat there is a glimmer of victory.

Duration: approx. 70 minutes
  Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy

Zobacz specjalną stronę poświęconą filmowi

Tadeusz Kościuszko, bohater Amerykańskiej Wojny Wyzwoleńczej i wielki orędownik idei równych praw, demokracji i wolności, powrócił do Polski, by walczyć o odzyskanie jej niepodległości. W 1794 r. jako Naczelnik Insurekcji, ciężko ranny w czasie przegranej bitwy pod Maciejowicami dostaje się do carskiej niewoli; Powstanie upada i następuje trzeci, ostateczny rozbiór Polski. Kościuszko wraz z Niemcewiczem i grupą generałów zostaje osadzony w Twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu.

O tym właśnie trudnym okresie, oraz o dalszych losach, opowiada film Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy, dowodząc, że nigdy nie wolno tracić nadziei, bowiem nawet w najgorszej porażce znajduje się ziarenko zwycięstwa.

Czas trwania: ok. 70 minut
 
Image: video cover   P. E. de Strzelecki's Humanitarian Deeds in Ireland

Visit the dedicated website for the English-language version of the video

Visit the dedicated website for the Polish-language version of the video

This documentary explores the humanitarian works undertaken by Sir Paul Edmund Strzelecki during the Great Famine in Ireland (1845 to 1852). Through his innovative actions, Strzelecki managed to save over 200,000 children from starvation.

Credits: script: Felix Molski; production: Ernestyna Skurjat-Kozek and Felix Molski; narrators: Lukasz Swiatek, John Molski and Felix Molski; DVD cover design: Lukasz Swiatek

Duration: approx. 27 minutes
  Humanitarne czyny P. E. Strzeleckiego w Irlandii

Zobacz specjalną stronę poświęconą angielskojęzycznej wersji filmowi

Zobacz specjalną stronę poświęconą polskojęzycznej wersji filmowi

Film dokumentalny przedstawia prace humanitarne podjęte przez Pawła Edmunda Strzeleckiego podczas Wielkiego Głodu w Irlandii (1845-52). Poprzez swoje innowacyjne działania, Strzeleckiemu udało się uratować ponad 200,000 dzieci z głodu.

Twórcy: scenariusz: Feliks Molski; produkcja: Ernestyna Skurjat-Kozek i Feliks Molski; narracja: Ernestyna Skurjat-Kozek, Jan Molski i Feliks Molski; projekt okładki DVD: Łukasz Świątek

Czas trwania: ok. 27 minut


Image: video cover   Symbol of Freedom and Honor: Sir Paul Edmund de Strzelecki

Click here to see the trailer on YouTube

This 30-minute documentary film, which features previously unpublished information about the Sir Paul Edmund Strzelecki monument in Jindabyne, is divided into three themed sections: political, historical and moral.

Credits: director, editor and producer: Oskar Kantor, Assistant Director: Felix Molski, Co-producer: Kosciuszko Heritage (formerly the Puls Polonii Cultural Foundation). Copyright: Oski Pictures, 2011

Duration: 30 minutes; trailer: 1:56
  Symbol wolności i honoru: Paweł Edmund Strzelecki

Kliknij tutaj aby obejrzeć zwiastun filmu (na YouTube)

Ten 30-minutowy film dokumentalny, który zawiera wcześniej niepublikowane informacje o pomniku Pawła Edmunda Strzeleckiego w Jindabyne, jest podzielony na trzy tematyczne części: polityka, historia i moralność.

Twórczość: reżyser, montażysta i producent: Oskar Kantor, asystent reżysera: Feliks Molski, koproducent: Kosciuszko Heritage (dawniej Fundacja Kulturalna Pulsu Polonii). Prawa autorskie: Oski Pictures, 2011

Czas trwania: 30 minut; zwiastun: 1: 56


Video thumbnail   Polish-Aboriginal Fraternity Flights over Mount Kosciuszko

Click here to see the video on YouTube

This short video documents the sixth K'Ozzie Fest (Kosciuszko Festival) - the Over the Moonbah festival - held in Moonbah, near Jindabyne, in New South Wales, on April 14 and 15, 2012.

The highlight of the festival was a set of friendship flights over Moonbah and Mount Kosciuszko, Australia's highest mainland mountain. Five pairs of Aboriginal and Polish Australians took off into the sky, soaring over this beautiful part of Australia.

Duration: 28 minutes
  Polsko-Aborygeńskie loty przyjażni nad Górą Kościuszki

Kliknij tutaj aby obejrzeć film-wideo (na YouTube)

Ten krótki film przedstawia szósty K'Ozzie Fest (Festiwal Kościuszkowski) - nazwany 'Over the Moonbah' - który odbył się w Moonbah, w pobliżu Jindabyne w Nowej Południowej Walii, 14 i 15 kwietnia 2012r.

Głównym wydarzeniem festiwalu był zestaw 'lotów przyjaźni' nad Moonbah i Górą Kościuszki, najwyższy szczyt Australii kontynentalnej. Pięć par Aborygenów i Australijczyków polskiego pochodzenia wzbiło się w niebo, lecąc nad tym pięknym regionem Australii.

Czas trwania: 28 minut


Video thumbnail   The 2010 K'Ozzie Fest (Kosciuszko Festival): part one

Click here to see the video on YouTube

This video captures the excitement of the 2010 K'Ozzie Fest (Kosciuszko Festival), which took place from March 19 to 22, in Charlotte Pass Village, Mt Kosciuszko, Jindabyne and Cooma.

Credits: Oskar Kantor, Oski Pictures

Duration: 10 minutes
  Festiwal Kościuszkowski z 2010 r.: część pierwsza

Kliknij tutaj aby obejrzeć film-wideo (na YouTube)

Ten film przedstawia ekscytujący festiwal Kościuszkowski z 2010 r. (K'Ozzie Fest), który odbył się od 19 do 22 marca, w miasteczku Charlotte Pass, na Górze Kościuszki, w Jindabyne i Cooma.

Twórca: Oskar Kantor, Oski Pictures

Czas trwania: 10 minut


Video thumbnail   The 2010 K'Ozzie Fest (Kosciuszko Festival): part two

Click here to see the video on YouTube

This video captures the excitement of the 2010 K'Ozzie Fest (Kosciuszko Festival), which took place from March 19 to 22, in Charlotte Pass Village, Mt Kosciuszko, Jindabyne and Cooma.

Credits: Oskar Kantor, Oski Pictures

Duration: 10 minutes
  Festiwal Kościuszkowski z 2010 r.: część druga

Kliknij tutaj aby obejrzeć film-wideo (na YouTube)

Ten film przedstawia ekscytujący festiwal Kościuszkowski z 2010 r. (K'Ozzie Fest), który odbył się od 19 do 22 marca, w miasteczku Charlotte Pass, na Górze Kościuszki, w Jindabyne i Cooma.

Twórca: Oskar Kantor, Oski Pictures

Czas trwania: 10 minut


Video thumbnail   The 2009 K'Ozzie Fest (Kosciuszko Festival)

Click here to see the video on YouTube

This video showcases the 2009 K'Ozzie Fest (Kosciuszko Festival), held from April 17 to 18, in Jindabyne and Cooma, and on Mount Kosciuszko.

Credits: Oskar Kantor, Oski Pictures

Duration: 10 minutes
  Festiwal Kościuszkowski (K'Ozzie Fest) 2009

Kliknij tutaj aby obejrzeć film-wideo (na YouTube)

Film ten prezentuje festiwal Kościuszkowski z 2009 r. (K'Ozzie Fest), który odbył się od 17 do 18 kwietnia, w Jindabyne i Cooma i na Górze Kościuszki.

Twórca: Oskar Kantor, Oski Pictures

Czas trwania: 10 minut


Video thumbnail   A Portrait with Ladies

Click here to see the video on YouTube

This film is a trailer for the play A Portrait with Ladies, about Paul Edmund Strzelecki, penned by Anna Habryn, directed by Father Tomasz Bujakwoski, and performed by Scene 98, a youth theatre in Perth.

Credits: Puls Polonii

Duration: 03:05
  Portret z kobietami

Kliknij tutaj aby obejrzeć film-wideo (na YouTube)

Film ten prezedstawia migawki ze sztuki młodzieżowego teatru "Scena 98" z Perth o Pawle Edmundzie Strzeleckim, Portret z kobietami (A Portrait with Ladies), pióra Anny Habryn i reżyserii ks. Tomasza Bujakowskiego.

Twórca: Puls Polonii

Czas trwania: 03:05

Videos by other organisations
Filmy-widea innych organizacji
 
Video thumbnail   Kosciuszko: A Man Ahead of His Time

Click here to see the trailer on YouTube

This documentary film about the famous Polish freedom fighter is based on the biography The Peasant Prince by the Pulitzer Prize-winning journalist Alex Storozynski, the former president of the Kosciuszko Foundation in the United States.

Credits: Alex Storozynski

Duration: 2.15
  Kościuszko: Mężczyzna, który wyprzedził swoje czasy

Kliknij tutaj aby obejrzeć zwiastun (na YouTube)

Film dokumentalny o słynnym polskim bojowniku o wolność oparty jest na biografii Kościuszko: Książę chłopów napisanym przez dziennikarza Alexa Storożyńskiego, laureata nagrody Pulitzera i byłym prezesem Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach Zjednoczonych.

Twórca: Alex Storozynski

Czas trwania: 2.15


Video thumbnail   The Man of Mount Kosciuszko

Click here to see the video on YouTube

This film presents Tadeusz Kosciuszko - a Polish national hero and a great freedom and independence fighter - and Mount Kosciuszko, the highest mountain on the Australian continent.

Credits: Tadeusz Slabczynski, Globograf (Warsaw), with Witold Lukasiak (Melbourne)

Duration: 10 minutes
  Tadeusz Kościuszko

Kliknij tutaj aby obejrzeć film-wideo (na YouTube)

Film ten przedstawia Tadeusza Kościuszkę - polskiego bohatera narodowego i wielkiego wojownika o wolność i niezależność - i Górę Kościuszki, najwyższy szczyt na kontynencie australijskim.

Twórca: Tadeusz Słabczyński, Globograf (Warszawa), współpraca Witold Łukasiak (Melbourne)

Czas trwania: 10 minut


Video thumbnail   Kosciuszko and the American Revolution

Click here to see the video on YouTube

This video "tells the story of the Northern Campaign of 1777 - the turning point of the American Revolution - and the Polish volunteer Tadeusz Kosciuszko, who played a key role in the Campaign. It is a story of incompetence, corruption, and heroism of the American Revolution."

Credits: Robert Tutak

Duration: 7:35
  Kościuszko i rewolucja amerykańska

Kliknij tutaj aby obejrzeć film-wideo (na YouTube)

Ten film "przedstawia historię północnej kampanii z roku 1777 - punkt zwrotny w rewolucji amerykańskiej - i polskiego wolontariusza Tadeusza Kościuszki, który odegrał kluczową rolę w kampanii. Jest to opowieść o niekompetencji, korupcji i bohaterstwie w rewolucji amerykańskiej."

Twórca: Robert Tutak

Czas trwania: 07:35
 


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com