Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
> 2015
2015
> 2014
2014
> 2013
2013
> 2012
2012
> 2011
2011
> Archive
Archiwum
 
Home > News > 2011
 
News from 2011
Wiadomości z roku 2011
 
News image   28/12/2011
President's article published in the U.S.
Artykuł dyrektorki opublikowany w Ameryce
Ernestyna Skurjat-Kozek's article about Tadeusz Kosciuszko and the Kosciuszko festivals has been published in America.   Artykuł Ernestyny Skurjat-Kozek o Tadeuszu Kościuszce i festiwalach Kościuszkowskich został opublikowany w Ameryce.
 
News image   23/12/2011
New edition of Kultura Connect
Nowa edycja Kultura Connect
This edition of Kultura Connect magazine looks at Cambodia, Geneva and Zurich in Switzerland, Annecy in France, and more.   Nowe wydanie czasopisma Kultura Connect prezentuje Kambodżę, Genewę i Zurych w Szwajcarii, Annecy we Francji, oraz jeszcze więcej.
 
News image   15/12/2011
Meetings in Jindabyne
Spotkania w Jindabyne
Ernestyna Skurjat-Kozek has spoken with prominent Jindabyne locals ahead of the planned Kosciuszko Festival.   Ernestyna Skurjat-Kozek spotkała się z kluczowymi osobami w Jindabyne przed rozpoczęciem przygotowań do festiwalu Kościuszkowskiego.
 
News image   7/12/2011
Kosciuszko Heritage at the Polish Christmas Picnic
Kosciuszko Heritage na polskim pikniku Bożonarodzeniowym
Kosciuszko Heritage had a musical number in the programme of the annual Polish Christmas Picnic in Darling Harbour (in Sydney).   Kościuszko Heritage miał numer muzyczny w programie dorocznego Polskiego Pikniku Bożonarodzeniewgo w Darling Harbour (w Sydney).
 
News image   13/11/2011
Committee member awarded Gold Cross of Merit
Członka komitetu otrzymała Złoty Krzyż Zasługi
Ursula Lang, a committee member, has been awarded the Gold Cross of Merit on behalf of the Polish Government.   Urszula Lang, członek komitetu, została wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi w imieniu polskiego rządu.
 
News image   01/11/2011
Strzelecki film screening
Premiera filmu o Strzeleckim
Committee members attended the premiere of a film about Strzelecki and his Statue in Jindabyne.   Członkowie komitetu uczestniczyli w premierze filmu o Strzeleckim i jego pomniku w Jindabyne.
 
News image   19/10/2011
Lech Paszkowski becomes patron of Kosciuszko Heritage
Lech Paszkowski patronem Kosciuszko Heritage
The writer, historian and journalist Lech Paszkowski has become the patron of Kosciuszko Heritage.   Pisarz, historyk i dziennikarz Lech Paszkowski stał się patronem Kosciuszko Heritage.
 
 
News image   30/8/2011
Organisation re-named
Organizacja zmieniła nazwę
The organisation has officially been re-named, from the Puls Polonii Cultural Foundation to Kosciuszko Heritage.   Organizacja oficjalnie zmieniła swoją nazwę; dawna Fundacja Kulturalna Pulsu Polonii jest teraz Kosciuszko Heritage.
 


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com