Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
> 2015
2015
> 2014
2014
> 2013
2013
> 2012
2012
> 2011
2011
> Archive
Archiwum
 
Home > News > 2014
 
News from 2014
Wiadomości z 2014 roku
 
Image: news article thumbnail   26/12/2014
Blum Foundation grant
Dotacja od Fundacji Bluma
Kosciuszko Heritage has received a grant of $3950 from the Blum Foundation, to which it gives its deep and sincere thanks.   Kosciuszko Heritage otrzymało dotację w wysokości 3950 dolarów od Fundacji Bluma, której składa serdeczne i głębokie podziękowania.
 
News image: Darling Harbour   09/12/2014
Kosciuszko Heritage at Christmas festival
Kosciuszko Heritage na festiwalu Bożonarodzeniowym
Kosciuszko Heritage was present at the annual Polish Christmas Festival in Darling Harbour.   Można było znaleźć Kosciuszko Heritage na Polskim Festiwalu Bożonarodzeniowym w Darling Harbour.
 
News: article thumbnail   04/12/2014
A visit to the Strzelecki Middle School
Z wizytą w Gimnazjum Strzeleckiego
Felix Molski, a member of Kosciuszko Heritage, visited the P. E. Strzelecki Middle School in Poznan, Poland, during his travels around the world in the footsteps of Strzelecki and Kosciuszko.   Feliks Molski, członek komitetu Kosciuszko Heritage, złożył wizytę w Gimnazjum im. P. E. Strzeleckiego w Poznaniu, podczas swojej podróży po świecie śladami Strzeleckiego i Kościuszki.
 
Image: news thumbnail   01/12/2014
The Strzelecki map-finder's visit
Wizyta odkrywcy mapy Strzeleckiego
The man who discovered the legendary Strzelecki map has paid Kosciuszko Heritage a special visit.   Odkrywca legendarnej mapy Strzeleckiego złożył specjalną wizytę Kosciuszko Heritage.
 
News: article thumbnail   14/11/2014
Many thanks to Finaxis
Serdeczne dzięki dla firmy Finaxis
Kosciuszko Heritage sincerely thanks Financial Axis Pty Ltd (Finaxis) for preparing its annual tax statement, as well as its Financial Report and Annual Statement, free of charge.   Kosciuszko Heritage serdecznie dziękuje firmie Financial Axis Pty Ltd (Finaxis) za bezpłatne sporządzenie dorocznego sprawozdania podatkowego, jak też dokumentów "Financial Report" i "Annual Statement".
 
News image: thumbnail   11/09/2014
Strzelecki named a hero
Strzelecki uznany bohaterem
The Irish Government has named Sir Paul Edmund Strzelecki a Hero of the Great Irish Famine.   Rząd irlandzki nazwał Pawła Edmunda Strzeleckiego Bohaterem Wielkiego Irlandzkiego Głodu.
 
Image: news thumbnail   12/07/2014
Strzelecki film now in Polish
Film o Strzeleckim teraz w języku polskim
Kosciuszko Heritage has produced a Polish-language version of its film about Sir P. E. Strzelecki.   Kosciuszko Heritage stworzył polskojęzyczną wersję swojego filmu o P. E. Strzeleckim.
 
News image   22/06/2014
Kosciuszko Heritage represented at Council convention
Kosciuszko Heritage na zjeździe Rady Naczelnej
Two members of Kosciuszko Heritage have taken part in the annual Polish Community Council of Australia convention.   Dwóch członków Kosciuszko Heritage wzięło udział w corocznyn zjeździe Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.
 
News image   20/06/2014
Strzelecki document submitted
Strzelecki dokument złożony
Kosciuszko Heritage has lodged a proposal for the Irish Government to consider adding Paul Edmund Strzelecki to its list of heroes of the Great Irish Famine.   Kosciuszko Heritage napisał wniosek proponujący by Rząd Irlandzki wliczył Pawła Edmunda Strzeleckiego do swojej listy bohaterów Wielkiej Irlandzkiego Głodu.
 
News image   18/06/2014
Congratulations on Kosciuszko film
Gratulacje za film o Kościuszce
Alex Storozynski, the producer of a new film about Thaddeus Kosciuszko, has been congratulated by Kosciuszko Heritage.   Alex Storożyński, producent nowego filmu o Tadeuszu Kościuszce, został pogratulowany przez Kosciuszko Heritage.
 
Image   11/05/2014
Magazine read around the world
Czasopismo czytane dookoła świata
Kultura Connect has been read in more countries over the last half-year than at any previous time.   Kultura Connect była czytana w więcej krajach w ciągu ostatniego pół roku, niż kiedykolwiek przedtem.
 
News article image   23/04/2014
Annual report published
Raport roczny opublikowany
Kosciuszko Heritage's Annual Report, detailing the organisation's activities from July 2012 to October 2013, has been published.   Raport roczny Kosciuszko Heritage, przedstawiający działalności organizacji od lipca 2012 do października 2013, został opublikowany.
 
News image   12/04/2014
Great Famine Heroes to be acknowledged
Bohaterowie Wielkiego Głodu będą uhonorowani
Kosciuszko Heritage is delighted that individuals such as Sir Paul Edmund Strzelecki will be honoured in the Heroes of the Great Irish Famine project.   Kosciuszko Heritage cieszy się, że osoby takie jak Paweł Edmund Strzelecki będą uhonorowani w ramach projektu Bohaterowie Wielkiego Irlandzkiego Głodu.
 
News thumbnail   19/03/2014
Dictionary addition
Dodatek do słownika
Kosciuszko Heritage is delighted that an obituary of long-time collaborator John Hospodaryk has been added to the Australian Dictionary of Biography.   Kosciuszko Heritage się cieszy, że nekrolog długoletniego współpracownika Johna Hospodaryka został dodany do Australijskiego Słownika Biograficznego.
 


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com