Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
> 2015
2015
> 2014
2014
> 2013
2013
> 2012
2012
> 2011
2011
> Archive
Archiwum
 
Home > News > 2015
 
News from 2015
Wiadomości z 2015 roku
 
Article image   01/11/2015
Kosciuszko film launched
Premiera filmu o Kościuszce
The new film about Tadeusz Kosciuszko has been launched.   Nowy film o Tadeuszu Kościuszce został wylansowany.
 
News article thumbnail   26/10/2015
Film launch on Wednesday
Premiera filmu we środę
The new film about Tadeusz Kosciuszko will be launched on Wednesday.   Nowy film o Tadeuszu Kościuszce zostanie wylansowany we środę.
 
News image   20/10/2015
Pre-premiere film review
Przedpremierowa recenzja o filmie
A review of the forthcoming film about Kosciuszko has been published.   Recenzja nadchodzącego filmu o Kościuszce została opublikowana.
 
Image thumbnail   13/10/2015
Pre-premiere discussion about film
Przedpremierowa rozmowa o Kościuszce
SBS Radio has broadcast a discussion about the upcoming Kosciuszko film.   SBS Radio nadało rozmowę o filmie dokumentalnym o Kościuszce.
 
Image thumbnail   28/09/2015
New edition of magazine published
Nowa edycja czasopisma opublikowana
A new edition of Kultura Connect - the largest to date - has been published.   Nowa (i największa jak dotychczas) edycja czasopisma "Kultura Connect" została opublikowana.
 
News article thumbnail   20/09/2015
Jean Lapierre in film
Jean Lapierre w filmie
An icon in Polish and American history will feature in the forthcoming film Kosciuszko: Poland Will Yet Dance.   Ikoniczna postać w amerykańskiej i polskiej historii znajdzie się w filmie Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy.
 
News article thumbnail   13/09/2015
Film trailer released
Zwiastun opublikowany
The (Polish-language) trailer for the film Kosciuszko: Poland Will Yet Dance has been released.   Zwiastun filmu Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy został opublikowany.
 
News item thumbnail image   21/08/2015
Voices recorded at SBS
Głosy nagrane w SBS
Dialogue for the upcoming documentary about Tadeusz Kosciuszko has been recorded at the SBS studios in Sydney.   Dialogi do nadchodzącego filmu dokumentalnego o Tadeuszu Kościuszce zostały nagrane w studiu SBS w Sydney.
 
News thumbnail   11/08/2015
Song recorded at SBS
Piosenka nagrana w SBS
A song for the documentary about Tadeusz Kosciuszko has been recorded at the SBS studios in Sydney.   Piosenka do filmu dokumentalnego o Tadeuszu Kościuszce została nagrana w studiu SBS w Sydney.
 
News thumbnail: Strzelecki's letter   22/06/2015
Strzelecki's previously unknown letter
Nowo wykryty list Strzeleckiego
Felix Molski and Ernestyna Skurjat-Kozek have unearthed a previously unknown letter by Sir Paul Edmund Strzelecki.   Felix Molski i Ernestyna Skurjat-Kozek odkryli nieznany wcześniej list Pawła Edmunda Strzeleckiego.
 
News thumbnail: Kosciuszko unveiling   23/05/2015
Plaque unveiled in honour of Kosciuszko
Odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Kościuszki
A plaque has been unveiled in honour of General Tadeusz Kosciuszko in Turku.   Odsłonięta została tablica pamiątkowa generała Tadeusza Kościuszki w Turku.
 
Article thumbnail   19/05/2015
Clipping about Strzelecki koala
Wycinek o koali Strzeleckiej
Kosciuszko Heritage has received a clipping from the newspaper Trafalgar News (from Gippsland) about the Strzelecki koala.
  Dotarł do Kosciuszko Heritage wycinek z australijskiej prasy Trafalgar News (w Gippsland) o koali Strzeleckiej.
 
News thumbnail   18/05/2015
Kosciuszko comics
Komiks o Kościuszce
Kosciuszko Heritage has received a surprise from the Kosciuszko Mound in Krakow.   Kościuszko Heritage otrzymał niespodziankę od Kopca Kościuszki w Krakowie.
 
News article thumbnail   07/05/2015
Calling all cartoonists, painters and animators
Rysownicy, malarze i animatorzy poszukiwani
Kosciuszko Heritage is looking for cartoonists, painters and animators to assist in the production of a video about Tadeusz Kosciuszko.   Kosciuszko Heritage poszukuje rysowników, malarzów i animatorów do pomocy w produkcji wideofilmu o Kościuszce.
 
Article thumbnail   10/04/2015
Hawaii 2014: in Strzelecki's footsteps (part two)
Hawaje 2014: śladami Strzeleckiego (część druga)
This is the second part of Felix Molski's report about his trip to Hawaii last year, following the footsteps of Sir Paul Edmund Strzelecki.   To jest druga część sprawozdania Feliksa Molskiego z wyprawy na Hawaje w zeszłym roku, podróżując śladami Pawła Edmunda Strzeleckiego.
 
News article image   07/04/2015
Hawaii 2014: in Strzelecki's footsteps (part one)
Hawaje 2014: śladami Strzeleckiego (część pierwsza)
Felix Molski, a Kosciuszko Heritage committee member, travelled to Hawaii last year and made a journey following the footsteps of Sir Paul Edmund Strzelecki.   Felix Molski, członek komitetu Kosciuszko Heritage, pojechał na Hawaje w zeszłym roku i odbył podróż śladami Pawła Edmunda Strzeleckiego.
 
News image   25/03/2015
Festival to honour Strzelecki
Festiwal uhonoruje Strzeleckiego
Sir Paul Edmund Strzelecki will be remembered and honoured during the 2015 PolskaÉire Festival.   Paweł Edmund Strzelecki zostanie uhonorowany podczas tegorocznego festiwalu PolskaÉire.
 


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com