Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
> 2015
2015
> 2014
2014
> 2013
2013
> 2012
2012
> 2011
2011
> Archive
Archiwum
 
Home > News > Archive
 
News archive
Archiwum wiadomości
 
Kosciuszko Heritage was re-named in August 2011. It was formerly the Puls Polonii Cultural Foundation (FKPP). All news articles published before August 2011 are available below, in PDF format.

Adobe Acrobat Reader is required to read the articles. If you do not have this program, click here to download it. The program is free.
  Kościuszko Heritage uzyskał swoją obecną nazwę w sierpniu 2011 roku. Był on dawniej Fundacją Kulturalną Pulsu Polonii FKPP). Wszystkie artykuły z wiadomościami opublikowane przed sierpniem 2011 roku są dostępne poniżej w formie PDF.

Do przeczytania artykułów potrzebny jest Adobe Acrobat Reader. Jeżeli nie masz tego programu, kliknij tu i ściągnij go. Program jest bezpłatny.
 
News article lists

The PDFs below contain lists of all of the previous news articles.

- 2011 articles (PDF: 165 KB)
- 2010 articles (PDF: 120 KB)
- 2009 and 2008 articles (PDF: 224 KB)
Listy artykułów

Poniższe PDFy zwierają listy wszystkich przeszłych artykułów.

- Artykuły z 2011 r. (PDF: 165 KB)
- Artykuły z 2010 r. (PDF: 120 KB)
- Artykuły z 2009 i 2008 r. (PDF: 224 KB)
 
Individual articles

News items that were published as articles with their own web-pages on the FKPP website are provided below. Other news items were text-only, or published on the website of the Polish-Australian online newspaper Puls Polonii.
  Pojedyncze artykuły

Wiadomości opublikowane w artykułach na własnych stronach internetowych w witrynie FKPP podane są poniżej. Pozostałe wiadomości podane były w formie tekstowej lub opublikowane w gazecie internetowej Puls Polonii.
 
06/09/2011   A monumental effort (English only: tylko po angielsku) (PDF: 133 KB)
12/08/2011   Kultura Connect magazine, edition 7 / Czasopismo Kultura Connect, edycja 7 (PDF: 114 KB)
21/05/2011   Looking back at the festivals / Patrząc wstecz na festiwale (PDF: 102 KB)
04/05/2011   Praise and recognition for helpers / Pochwała i uznanie dla pomocników (PDF: 121 KB)
07/05/2011   President receives Gold Cross of Merit / Prezes otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (PDF: 115 KB)
03/04/2011   Ślemy z Chicago serdeczne podziękowania (Polish only: tylko po polsku) (PDF: 152 KB)
17/02/2011   Po sukcesach w Kanberze i Górach Śnieżnych (Polish only: tylko po polsku) (PDF: 124 KB)
12/02/2011   Another festival, another success / Kolejny festiwal, kolejny sukces (138 KB)
22/12/2010   Blum Foundation sponsors Day of Fun / Fundacja Bluma sponsorem Dnia Zabawy (106 KB)
01/12/2010   SPK supports cultural event / SPK wspiera wydarzenie kulturalne (PDF: 104 KB)
12/02/2010   Polish-Aboriginal ties getting stronger / Polskie-aborygeńskie więzi coraz silniejsze (PDF: 106 KB)
03/06/2010   Donation to the National Library of Australia / Darowizna dla Australijskiej Biblioteki Narodowej (PDF: 103 KB)
16/05/2010   'Dreamtime Dancing' zapadło nam głęboko w serca (Polish only: tylko po polsku) (PDF: 164 KB)
16/05/2010   O minionym w marcu 2010 festiwalu kościuszkowskim (Polish only: tylko po polsku) (PDF: 139 KB)
21/03/2010   A collection of articles about the K'Ozzie Fest / Zbiór artykułów o Festiwalu K'Ozzie (PDF: 113 KB)
24/12/2009   Generous Donation from Blum Foundation / Szczodra donacja od Fundacji Bluma (PDF: 142 KB)
12/12/2009   K'Ozzie Fest Receives NSW Government Support / Festiwal dostał wsparcie rządowe (PDF: 145 KB)
17/09/2009   Financial Donation from the 'Wspólnota Polska' for K'Ozzie Fest / Dotacja finansowa Wspólnoty Polskiej dla K'Ozzie Fest (PDF: 242 KB)
16/07/2009   A Report About My Overseas Trip (English only: tylko po angielsku) (PDF: 175 KB)


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com