Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
 
Home > News > 07/04/2016
 
Kosciuszko music in Chicago
Muzyka o Kościuszce w Chicago
07/04/2016

A CD with Kosciuszko-related music is being produced by a legendary 'polka-man' in Chicago.

Chet Schafer has contacted Ernestyna Skurjat-Kozek, the president of Kosciuszko Heritage, asking for Kosciuszko recordings. This is the second such request and Ernestyna has happily obliged.

The CD is being produced for the Polish Museum of America.

"Thus far, I have 12 recordings of various Kosciuszko-related compositions, including a recitation in English of a prayer he wrote shortly before his death," Mr Schafer told Kosciuszko Heritage's president. "Four different polka bands are working on pieces, including Tony Blazonczyk and New Phase. I am planning to release the CD in January 2017, for the 200th anniversary of Kosciuszko's death."

More information can be found on the Puls Polonii website.
  Płyta CD z muzyką związaną z Kościuszką jest w produkcji przez legendarnego mistrza Polek w Chicago.

Chet Schafer skontaktował się z Ernestyną Skurjat-Kozek, prezes Kosciuszko Heritage, prosząc o nagrania Kościuszki. Jest to druga taka prośba i Ernestyna chętnie wysłała muzykę.

Płyta jest produkowana dla Muzeum Polskiego w Ameryce.

"Jak do tej pory mam 12 różnych nagrań związanych z kompozycjami o Kościuszce, w tym recytacja modlitwy w języku polskim które napisał krótko przed śmiercią," Chet powiedział Ernestynie. "Cztery różne zespoły grające polkę pracują nad utworami, w tym Tony Blazonczyk i New Phase. Mam zamiar wydać płytę w styczniu 2017 roku, w 200 rocznicę śmierci Kościuszki."

Więcej informacji można znaleźć w witrynie Puls Polonii.
 

Click on images to enlarge them

Kliknij zdjęcia aby je powiększyćKosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com