Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
 
Home > News > 09/07/2016
 
Memorandum signed
Protokół podpisany
09/07/2016

The Monaro Ngarigo people, the traditional custodians of Mt Kosciuszko, have signed a Memorandum of Understanding with the NSW Government.

Under the Memorandum, the Southern Snowy Mountains Aboriginal Community will be formally involved in the conservation of Kosciuszko National Park with the National Parks and Wildlife Service (NPWS).

Tom Bagnat, the Director of the Mountains and Metro branch of the NPWS, said that the agreement formally acknowledges both parties' commitment to working together to care for the park's Aboriginal places and spiritual and cultural values.

"This MOU provides Original Owners of Monaro-Ngarigo decent with an opportunity to reconnect to country and a clearly defined role in identifying and conserving Aboriginal cultural heritage in the southern section of the park," Mr Bagnat said on a statement on the NPWS website.

Aunty Iris White told ABC News that the agreement had taken a decade to be formalised.

"Those of us that are my age, we were bringing our young children up here when we started the process, and now we have children that are bringing their children up here," she said. "So for many of us there are actually four generations here for this signing, and that's something pretty special for all of us."

Kosciuszko Heritage, a long-time supporter of the Monaro Ngarigo people, hails the Memorandum as a very positive development for the community and a wonderful opportunity for its members to make important decisions around significant cultural sites.

More information can be found on the ABC News website.
  Członkowie plemiona Monaro Ngarigo, tradycyjni kusztoszy Góry Kościuszki, podpisali protokół ustaleń z rządem Nowej Południowej Walii.

Według umowy, społeczność aborygeńska zostanie formalnie zaangażowana w zarządzie Narodowym Parku im. Kościuszki wraz z rządowym organem National Parks and Wildlife Service (NPWS).

Tom Bagnat, dyrektor oddziału górskiego NPWS, powiedział, że umowa formalnie potwierdza zobowiązanie obu stron do wspólnej pracy w celu opieki miejsc aborygeńskich oraz wartości duchowych i kulturowych parku.

"Ten protokól zapewnia pierwotnym właścicielom Monaro-Ngarigo przyzwoitą możliwość ponownego połączenia się z terenem i daje im jasno określoną roię w identyfikacji i ochrony aborygeńskiego dziedzictwa kulturowego w południowej części parku," Bagnat powiedział w oświadczeniu na stronie internetowej NPWS.

Ciocia Iris White powiedziała ABC News, że sformalizowanie umowy zajęło 10 lat.

"Ci z nas w moim wieku przynosiliśmy ze sobą nasze małe dzieci, gdy rozpoczęliśmy proces, a teraz mamy dzieci, którzy przeprowadzają tu swoje dzieci," powiedziała. "Tak więc dla wielu z nas tak naprawdę są tu cztery pokolenia obecne na tym podpisaniu, więc to jest coś bardzo specjalnego dla nas wszystkich."

Kosciuszko Heritage, wieloletni zwolennik plemiona Monaro Ngarigo, uznał protokół jako bardzo pozytywny postęp dla społeczności aborygeńskiej i wspaniałą możnością do podejmowania ważnych decyzji wokół znaczących zabytków kulturowych.

Więcej informacji znaleźć można w witrynie ABC News.
 

Click on images to enlarge them

Kliknij zdjęcia aby je powiększyćKosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com