Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
 
Home > News > 31/08/2016
 
Premiere of Kosciuszko film in English
Premiera filmu o Kościuszce po angielsku
31/08/2016

The English-language version of the film Kosciuszko: Poland Will Yet Dance is to be launched at Sydney's iconic Parliament House.

The premiere of the film will take place on October 6, 2016, in the Parliament House Theatrette.

The event has been made possible thanks to generous funding from the Consulate General of the Republic of Poland in Sydney.

The Polish version of the film was launched on Wednesday, October 28, 2015, at the Polish Consulate in Sydney.
  Wersja anglojęzyczna filmu Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy zostanie wylansowana w Parlamencie w Sydney.

Premiera filmu odbędzie się 6 października 2016 roku, w Parliament House Theatrette.

Galowa premiera została umożliwiona dzięki hojnym dofinansowaniu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney.

Polska wersja filmu została wylansowana we środę, 28 października, 2015, w Konsulacie RP w Sydney.
  News image

Click on images to enlarge them

Kliknij zdjęcia aby je powiększyćKosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com