Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
 
Home > News > 21/10/2016
 
A Trip in Kosciuszko's Honour
Podróż ku czci Kościuszki
21/10/2016

A Kosciuszko Heritage committee member has travelled to Solothurn, in Switzerland, following in the footsteps of Tadeusz Kosciuszko.

Krzysztof Lachowicz was part of a group that made its way to the Swiss city, which is known as the location of the Polish freedom fighter's death.

"The participants of the road trip, which took place from October 14 to 18, 2016, completed the journey with a highly patriotic commitment," said Krzysztof. "On the day of 15th, between the hours of nine and 10 pm - exactly 199 years after the death of the Immortal Leader - we gave tribute to him by keeping vigil before his last earthly locum."

Click here to read Krzysztof's full report, published in Puls Polonii.
  Członek komitetu Kosciuszko Heritage odbył podróż do Solury, w Szwajcarji, podążając śladami Tadeusza Kościuszki.

Krzysztof Lachowicz był częścią grupy, która trafiła do szwajcarskiego miasta znane jako miejsce śmierci polskiego bohatera.

"Uczestnicy wycieczki autokarowej zorganizowanej w dniach 14 – 18. 10. 2016r. zrealizowali zaproponowany program z wielce patriotycznym zaangażowaniem," powiedział Krzysztof. "W dniu 15.10 w godzinach 21-22 – dokładnie w 199. rocznicę zgonu Nieśmiertelnego Naczelnika oddaliśmy mu hołd czuwając przed Jego ostatnim ziemskim locum."

Kliknij tutaj, aby przeczytać pełne sprawozdanie Krzysztofa opublikowane w Pulsie Polonii.
  News image thumbnail

News image thumbnail

Click on images to enlarge them

Kliknij zdjęcia aby je powiększyćKosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com