Over the Moonbah logoHomeAboutSponsorsNewsProgramContact

News > 18/4/2012

Report from the Pastoral Institute of Emigration

The Pastoral Institute of Emigration (Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda w Poznaniu) has published a report (in Polish) about the festival on its website. The report focuses on the two masses that were celebrated during the festival, in Moonbah and on Mt Kosciuszko:

Here is an excerpt from the report:

Image: Wiesław Wójcik

Image: Altar vessels

Click images to enlarge

Początek polonijnego pikniku stanowiła uroczysta Msza Święta w kościele św. Tomasza w Moonbah, odprawiona przez miejscowego Proboszcza Petera Millera i ks. Wiesława Wójcika, TChr, dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego z Poznania.

W kazaniu ks. Wiesław podkreślił "obecność pośród nas Zmartwychwstałego Pana, który zaprosił wszystkich w oktawie wielkanocnej na to Spotkanie." Kaznodzieja w mocnych słowach do zgromadzonych ponad 150 rodaków mówił: "Zachowajcie pamięć tego polskiego, chrześcijańskiego Tysiąclecia, odnawiajcie je na nowo na tym kontynencie. Bóg pozwolił waszym ojcom wam zbudować dom i stworzyć ognisko rodzinne na tym miejscu, jak bardzo odległym od ojczystej ziemi. Przypominam, że więź z narodem, to więź wiary, kultury, mowy ojczystej! Ludzie, którzy pamiętają, skąd pochodzą, ludzie, którzy cenią swoje tradycje, mogą wnieść wiele w życie każdego kraju. Życzę Wam, abyście tkwili w tych korzeniach, z których wyrastamy."


Photographs by the Pastoral Institute of Emigration

Text and photographs courtesy of the Pastoral Institute of Emigration
 
Kosciuszko Heritage  
Over the Moonbah festival