Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
Media
Media
> Magazine
Czasopismo
> Books
Książki
> Fact sheets
Arkusze informacyjne
> Reports
Sprawozdania
> Videos
Filmy wideo
 
Home > Media > Books
 
Books
Książki
 
Image: book cover   The Best of Human Nature: Strzelecki's Humanitarian Work in Ireland

Visit the dedicated page for the book

Through extensive archival research, Felix Molski reveals the work, successes and character of Sir Paul Edmund de Strzelecki in alleviating hunger in Ireland during the Great Irish Famine.

The book was written by Felix Molski and edited by Lukasz Swiatek and Ernestyna Skurjat-Kozek.

ISBN: 978-0-987-28250-7
  Najlepsze co w ludzkiej naturze: Praca humanitarna Strzeleckiego w Irlandii

Zobacz specjalną stronę poświęconą książce

Poprzez szerokie badania archiwalne, Feliks Molski ujawnia pracę, sukcesy i charakter Pawła Edmunda Strzeleckiego w walce z głodem w Irlandii w czasie Wielkiego Głodu Irlandzkiego.

Książka napisana przez Feliksa Molskiego i zredagowana przez Łukasza Świątka i Ernestynę Skurjat-Kozek.

ISBN: 978-0-987-28250-7Image of book
 
Paul Edmund Strzelecki and His Team: Achieving Together


Visit the dedicated page for the book

This anthology features a selection of essays, articles and other works about Strzelecki and his companions, as well as original artwork submitted for the 2009 K'Ozzie Festival.

The book was compiled and edited by Ernestyna Skurjat-Kozek and Lukasz Swiatek.

ISBN 978-0-646-51234-1

See the book's entry in the National Library of Australia catalogue

 
Pawel Edmund Strzelecki i jego ekipa: w duchu zgodnej współpracy


Antologia zawiera artykuły o Strzeleckim i jego towarzyszach wyprawy oraz konkursowe prace graficzne powstałe w ramach K'Ozzie Fest 2009.

Książka skompilowana i zredagowana przez Ernestynę Skurjat-Kozek i Łukasza Świątka.

ISBN 978-0-646-51234-1

Zobacz spis książki w katalogu Australijskiej Biblioteki Narodowej


Book image
 
Mountain Whispers

This anthology of poetry, essays, articles and short stories, complete with high-quality photos and original graphics, was produced for the 2008 Mount & Mt Kosciuszko Festival in Jindabyne and Cooma.

The book was edited by Ernestyna Skurjat-Kozek and Lukasz Swiatek.

See the book's entry in the National Library of Australia catalogue
 
Górskie szepty

Antologia poezji, esejów, artykułów i opowiadań, wypełniona znakomitymi zdjęciami i oryginalną grafiką, została wyprodukowana na festiwal Mound & Mt Kościuszko (2008) w Jindabyne i Cooma.

Antologię zredagowali Ernestyna Skurjat-Kozek i Łukasz Świątek.

Zobacz spis książki w katalogu Australijskiej Biblioteki Narodowej


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com