Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
Media
Media
> Magazine
Czasopismo
> Books
Książki
> Fact sheets
Arkusze informacyjne
> Reports
Sprawozdania
> Videos
Filmy wideo
 
Home > Media > Reports
 
Annual reports
Roczne sprawozdania
 
Image of annual reportClick here to see the annual report for 2013-2014
(PDF file, 2.17 MB)

Kliknij tutaj aby zobaczyć raport roczny za rok 2013 (2013-2014)

(Plik PDF, 2.17 MB)
 
Past Reports

Kosciuszko Heritage was re-named in August 2011. It was formerly the Puls Polonii Cultural Foundation. All of the reports produced before August 2011 are available below and on the website of the Foundation.
  Poprzednie sprawozdania

Kościuszko Heritage uzyskał swoją obecną nazwę w sierpniu 2011. Był on dawniej Fundacją Kulturalną Pulsu Polonii. Wszystkie raporty opublikowane przed sierpniem 2011 znajdują się poniżej oraz na stronie internetowej Fundacji.
     
Image of annual reportClick here to see the annual report for 2012-2013
(PDF file, 1.67 MB)

Kliknij tutaj aby zobaczyć raport roczny za rok 2012 (2012-2013)

(Plik PDF, 1.67 MB)Image of 2011 - 2012 annual reportClick here to see the annual report for 2011-2012
(PDF file, 3.44 MB)

Kliknij tutaj aby zobaczyć raport roczny za rok 2011 (2011-2012)

(Plik PDF, 3.44 MB)Previous reports from the Puls Polonii Cultural Foundation:
Poprzednie sprawozdania roczne z Fundacji Kulturalnej Pulsu Polonii
:

Report thumbnail imageClick here to see the annual report for 2010-2011

Kliknij tutaj aby zobaczyć raport roczny za rok 2010 (2010-2011)

Report thumbnail imageClick here to see the annual report for 2009-2010

Kliknij tutaj aby zobaczyć raport roczny za rok 2009 (2009-2010)

Report thumbnail imageClick here to see the annual report for 2008-2009

Kliknij tutaj aby zobaczyć raport roczny za rok 2008 (2008-2009)

Report thumbnail imageClick here to see the annual report for 2007-2008

Kliknij tutaj aby zobaczyć raport roczny za rok 2007 (2007-2008)


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com