Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
 
Home > News > 15/04/2016
 
Kosciuszko on TV
Kościuszko w telewizji
15/04/2016

The Polish television station TV TRWAM has screened the documentary Kosciuszko: Poland Will Yet Dance.

The film was shown on Thursday, April 14, 2016 at 11pm.

Kosciuszko Heritage also received a package from the U.S. from the outstanding writer and journalist Alex Storozynski, who sent a DVD with a documentary also about Kosciuszko. The film, titled Kosciuszko: A Man Ahead of His Time, was developed on the basis of Alex's excellent book, The Peasant Prince.

Kosciuszko Heritage has received permission to screen this movie in Australia.
  Polska Stacja telewizyjna TV TRWAM wyświetla film dokumentalny Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy.

Film został wyświetlony we czwartek 14 kwietnia 2016 r. o godzinie 23.00.

Do Kosciuszko Heritage dotarła też paczuszka z USA od wybitnego pisarza i dziennikarza Alexa Storożyńskiego, który przysłał DVD z jego filmem dokumentalnym, też o Kościuszce. Film pt Kosciuszko: A Man Ahead of His Time został zrealizowany na podstawie znakomitej książki Alexa o Kościuszce pt. The Peasant Prince.

Kosciuszko Heritage dostało prawo wyświetlania tego filmu w Australii.
 

Click on images to enlarge them

Kliknij zdjęcia aby je powiększyćKosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com