Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
 
Home > News > 13/10/2016
 
Artwork donation from the U.S.
Dar dzieła sztuki z USA
13/10/2016

The American sculptress Tracy Sugg has donated an artwork to Kosciuszko Heritage.

The piece, titled The Spirit of Polonia, features a high relief sculpture of a figure personifying 'Polonia' (the Polish Community), with a sword in one hand and a victory wreath in the other, depicting the way in which her determination throughout history has ensured her victory.

In an accompanying letter, Tracy wrote: "My husband Robert has coined the phrase "Beauty strengthens the Soul" and I pray that the "Spirit of Polonia" will be a rich source of beauty to your Kosciuszko Heritage and one that invites viewers to reflect on the great history of Poland and the part played in that history by Tadeusz Kosciuszko!"

The President of Kosciuszko Heritage, Ernestyna Skurjat Kozek, was both surprised and delighted by the gift.

"All of us at Kosciuszko Heritage are overwhelmed," she wrote to Tracy. "We thank you so much for the gift."

Click here to read Ernestyna's full recount of the arrival of the artwork (published in Puls Polonii).
  Amerykańska rzeźbiarka Tracy Sugg podarowała Kosciuszko Heritage dzieło sztuki.

Zatytułowane Duch Polonii, dzieło przedstawia rzeźbę figury ucieleśniającej "Polonię", z mieczem w jednej ręce i wieńcem zwycięstwa w drugiej, obrazowując jak to rezolutność w ciągu całej historii zapewniła jej zwycięstwo.

W towarzyszącym liście Tracy napisała: "Mój mąż Robert ukuł frazę "Piękno wzmacnia duszę" i ja modlę się, że "Duch Polonii" będzie bogatym źródłem urody dla Kosciuszko Heritage i zaprosi widzów do refleksji o wielkiej historii Polski i rolę którą odegrał w tej historii Tadeusz Kościuszko!"

Prezes Kosciuszko Heritage, Ernestyna Skurjat Kozek, był zarówno zaskoczona jak i zachwycona darem.

"Każdy z nas w Kosciuszko Heritage jest zdumiony", napisała w liście do Tracy. "Bardzo dziękujemy za prezent."

Kliknij tutaj, aby przeczytać pełną relację (opublikowanej w Pulsie Polonii) o przybyciu dzieła sztuki.
  News image thumbnail

News image thumbnail

Click on images to enlarge them

Kliknij zdjęcia aby je powiększyćKosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com