Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
 
Home > News > 17/10/2016
 
Sculptress agrees to be a Kosciuszko arts competition judge
Rzeźbiarka zgodziła się być sędzią w konkursie sztuki o Kościuszce
17/10/2016

The American sculptress Tracy Sugg has agreed to be a judge in next year's Kosciuszko arts competition.

Tracy's oeuvre includes a monument of Tadeusz Kosciuszko, as well as busts and paintings of the freedom fighter, along with busts of other distinguished Poles.

Ernestyna Skurjat-Kozek, the president of Kosciuszko Heritage, is delighted that Tracy has accepted the position.

The 2017 international music and graphic arts competition will be an opportunity for lovers of liberty and equal rights to participate in the 2017 Kosciuszko Bicentenary celebrations.

Details about this fantastic chance to apply and express one's creative abilities at an international level will be announced in February 2017.

Click here for more details about Ernestyna's correspondence with Tracy (published on Puls Polonii).
  Amerykańska rzeźbiarka Tracy Sugg zgodził się być sędzią w przyszłorocznym konkursie sztuki o Kościuszce.

Tracy ma w swym dorobku pomnik, popiersia i obrazy Kościuszki, a także popiersia najwybitniejszych Polaków.

Ernestyna Skurjat-Kozek, prezes Kosciuszko Heritage, jest zachwycona, że Tracy zaakceptowała stanowisko.

Międzynarodowy konkurs muzyki i grafiki w 2017 r. będzie okazją dla miłośników wolności i równych praw aby wziąć udział w obchodach dwusetnej rocznicy śmierci Kościuszki.

Szczegółowe informacje o tej fantastycznej okazji by zastosować i wyrazić zdolności twórcze na poziomie międzynarodowym zostaną ogłoszone w lutym 2017 r.

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o korespondencji między Ernestyną a Tracy (opublikowanej w Pulsie Polonii).
  News image thumbnail

Click on images to enlarge them

Kliknij zdjęcia aby je powiększyćKosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com