Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
News
Wiadomości
 
Home > News > 25/10/2016
 
Patron installed during gala premiere
Patron zainstalowany podczas galowej premiery
25/10/2016

Richard Broinowski has been installed as the new patron of Kosciuszko Heritage during the gala premiere of the English-language version of the film Kosciuszko: Poland Will Yet Dance.

Currently the NSW President of the Australian Institute of International Affairs, Richard was previously a long-time Australian diplomat. More details about him can be found on the 'About the patron' page.

During the premiere - which took place on October 6, 2016, in the theatrette of Sydney's Parliament House - Richard was presented with a diploma and an oak wreath.

The wreath-giving commemorated a uniquely significant moment in Poland's history. On October 28, 1792, at the Czartoryski's Palace in Sieniawa, Tadeusz Kosciuszko was crowned with a wreath made from oak leaves taken from a tree planted by one of the great heroes of Europe, the Polish King John III Sobieski. It indicated that Poland expected Kosciuszko to become the Supreme Leader of the National Uprising, which began two years later.

The gala premiere also featured speeches by the Polish Consul General, Mrs Regina Jurkowska, and the American Consul General, Mrs Valerie Fowler.

The Welcome to Country was made by Tanaya Stewart.

Amelie Gnatek, from the Lajkonik Folkloric Ensemble, performed the traditional Polish song W moim ogrodecku, and Olivia Kowalik played the piece Polish Caprice for violin (composed by Grazyna Bacewicz). The song My Mountain Kosciuszko, composed and performed by the late John Hospodaryk (with lyrics by Ursula Lang), was also played to a video-montage.

The highlight of the evening - the screening of the film Kosciuszko: Poland Will Yet Dance, directed by Ernestyna Skurjat-Kozek - was followed by a short presentation ceremony. Certificates were given to Ewa Figiel (the co-producer of the film), Amelia Gnatek, Maya Kędziora, Olivia Kowalik, Tomasz Kukielka, Josef Miller and Adam Wąsiel.

The masters of ceremony for the evening were Ewa Figiel (from SBS) and Lukasz Swiatek (from the University of Sydney).

Additional news sources

Click here to access links to reports from SBS Radio (published on Puls Polonii).

Click here to read Marianna Lacek's report published on Puls Polonii.

Click here to read feedback from various participants published on Puls Polonii.

Click here to read Regina Jurkowska's speech, published on Puls Polonii.

Click here to read Marek Baterowicz's report published on Puls Polonii.

Click here to see a report on Polonia 24.

Click here to see photographs taken by Bogumila Filip, published on Puls Polonii.

Click here to see photographs taken by Tom Koprowski, published on Puls Polonii.
  Richard Broinowski został zainstalowany jako nowy patron Kosciuszko Heritage podczas uroczystej galowej premiery anglojęzycznej wersji filmu Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy.

Obecnie Prezes Australijskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Nowej Południowej Walii, Richard był wcześniej długoletnim australijskim dyplomatą. Więcej szczegółów na jego temat można znaleźć na stronie "O naszym patronie".

Podczas premiery - która odbyła się dnia 6 października 2016 r., w teatrze w Parlamencie w Sydney – wręczono Richard'owi dyplom i wieniec dębowy.

Wieniec miał upamiętnić wyjątkowo istotny moment w historii Polski. W dniu 28 października 1792 r., w Pałacu Czartoryskich w Sieniawie, Tadeusz Kościuszko został uhonorowany wieńcem z liści dębowych z drzewa zasadzonego przez wielkiego bohatera Europy, polskiego króla Jana III Sobieskiego. Akt ten wskazał, że Polska oczekiwała, że Kościuszko stanie się przewódcą Powstania Narodowego, który rozpoczął się dwa lata później.

Podczas galowej premiery wygłosili też oficjalne przemowy: polski konsul generalny, pani Regina Jurkowska, i amerykański konsul generalny, pani Valerie Fowler.

"Powitanie w kraju" zostało wykonane przez Tanayę Stewart.

Amelie Gnatek, z zespołu folklorystycznego Lajkonik, wykonała tradycyjną polską piosenkę W moim ogrodecku, a Olivia Kowalik zagrała Kaprys polski na skrzypce (skomponowany przez Grażynę Bacewicz). Piosenka Moja Góra Kościuszko, skomponowana i wykonana przez nieżyjącego Johna Hospodaryk (z tekstem ułożonym przez Urszulę Lang), została także odegrana do montażu zdjęciowego.

Punktem kulminacyjnym wieczoru była premiera filmu Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy, w reżyserii Ernestyny Skurjat-Kozek. Po pokazie odbyła się krótka ceremonia gratulacyjna. Dymplomy otrzymali Ewa Figiel (koproducentka filmu), Amelia Gnatek, Maja Kędziora, Olivia Kowalik, Tomasz Kukiełka, Josef Miller i Adam Wąsiel.

Mistrzami ceremonii byli Ewa Figiel (z SBS) i Łukasz Świątek (z Uniwersytetu w Sydney).

Dodatkowe źródła informacji

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do linków ze sprawozdaniami z Radia SBS (opublikowanych w Pulsie Polonii).

Kliknij tutaj, aby przeczytać sprawozdanie Marianny Łacek opublikowane w Pulsie Polonii.

Kliknij tutaj, aby przeczytać opinie różnych uczestników premiery opublikowanych w Pulsie Polonii.

Kliknij tutaj, aby przeczytać przemówienie Regina Jurkowskiej, opublikowane w Pulsie Polonii.

Kliknij tutaj, aby przeczytać raport Marka Baterowicza opublikowany w Pulsie Polonii.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć sprawozdanie ze strony Polonia 24.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zdjęcia wykonane przez Bogumiłę Filip, opublikowane w Pulsie Polonii.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zdjęcia wykonane przez Tomka Koprowskiego, opublikowane w Pulsie Polonii.
  News image thumbnail

News image thumbnail

News image thumbnail

News image thumbnail

News image thumbnail

News image thumbnail

News image thumbnail

News image thumbnail

News image thumbnail

News image thumbnail

News image thumbnail

News image thumbnail

News image thumbnail

Click on images to enlarge them

Kliknij zdjęcia aby je powiększyćKosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com