Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
About
O nas
> Objectives
Cele
> Members
Członkowie
> Logo
Logo
> Patron
Patron
> Festivals
Festiwale
 
Home > About > Kosciuszko festivals
 
Kosciuszko festivals
Festiwale Kościuszkowskie
 
The Kosciuszko festivals were Kosciuszko Heritage's flagship events. Held annually since 2006, they celebrated multiculturalism, history and harmony in the Snowy Mountains area. The festivals ended in 2013.

The festivals were centred on Australia's highest mainland mountain, Mount Kosciuszko, which was discovered and named by the explorer and humanitarian Sir Paul Edmund Strzelecki after General Thaddeus Kosciuszko, a renowned champion of equal rights and liberty for all of humankind.

These are the Kosciuszko festivals:
  Festiwale Kościuszkowskie były głównymi imprezami Kosciuszko Heritage. Odbywały się one corocznie od 2006 roku i obchodziły wielokulturowość, historię i harmonię w regionie Gór Śnieżnych. Festiwale się zakończyły w roku 2013.

Festiwale skupiały się na najwyższym szczycie Australii, Górze Kościuszki, odkrytej i nazwanej przez podróżnika i filantropa Pawła Edmunda Strzeleckiego na cześć Generała Tadeusza Kościuszki, słynnego mistrz równych praw i wolności dla wszystkich ludzi.

Oto festiwale Kościuszkowskie:
 
[Dream Lights logo] Dream Lights

2013, February 23 to 24

Locations: Jindabyne and Mt Kosciuszko
  
Over the Moonbah logo Over the Moonbah festival

2012, April 14-15

Locations: Moonbah, Jindabyne and Mt Kosciuszko
  
Day of Fun logo Day of Fun at Kosciuszko Run

2011, February 12

Location: Charlotte Pass Village

Organised by the Puls Polonii Cultural Foundation
  
K'Ozzie Fest logo K'Ozzie Fest

2010, March 19-22

Locations: Charlotte Pass Village, Mt Kosciuszko, Jindabyne and Cooma

Organised by the Puls Polonii Cultural Foundation
  
K'Ozzie Fest logo K'Ozzie Fest

2009, April 17-18

Locations: Mount Kosciuszko, Jindabyne and Cooma

Organised by the Puls Polonii Cultural Foundation
  
Mound and Mount Kosciuszko Festival logo Mound and Mount Kosciuszko Festival

2008, April 18-19

Locations: Mount Kosciuszko, Jindabyne and Cooma

Organised by the Puls Polonii Cultural Foundation
  
Mound and Mount Kosciuszko Festival logo Mound and Mount Kosciuszko Festival

2007, April 28-29

Locations: Jindabyne and Cooma

Organised by the Puls Polonii Cultural Foundation


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com